Brandskydd 2019

Medverkande företag - Hagab

Brandskydd 2019 Medverkande företag

Hagab


Hagab är ett starkt varumärke i ventilationsbranschen. Bland annat tack vare ett antal innovativa produkter som hindrar brandgaser att spridas i ventilationen. All utveckling och tillverkning sker vid anläggningen i Taberg söder om Jönköping. Företaget startade som legotillverkare i mitten av 1980-talet, men har offensivt satsat på egen produktutveckling i samarbete med relevanta partners – ventilationskonsulter, brandskyddsexperter, installatörer, arkitekter etc. Hagab ingår i Vättern Industrier AB.

Hagab

Plats: 8

Webbplats: Hagab

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png

FÖRELÄSARE

Nils Johansson

Lunds tekniska högskola

Nils Johansson är biträdande lektor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, där han undervisar och...

Läs mer om våra föreläsare här