Brandskydd 2019

Medverkande företag - Pilkington

Brandskydd 2019 Medverkande företag

Pilkington


Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter och tillverkar glas för arkitekter och byggbranschen, till bilindustrin samt tekniskt glas. Företaget grundades i England 1826 och är sedan 2006 en del av NSG Group med säte i Japan.

Det var Sir Alastair Pilkington som på femtiotalet uppfann och utvecklade floatglasprocessen, som revolutionerade tillverkningen av planglas och höjde produktkvaliteten högst betydligt.

Efter inträdet i NSG Group är vi världens största producent av plan- och säkerhetsglas till bygg och bilindustrin med 48 hel- eller delägda floatglasverk. Företaget är representerat i över 105 länder och har tillverkning i 30 av dem. Koncernen omsätter ca 4,3 miljarder euro och har ca 27 000 anställda.

NSG Group investerar hundratals miljoner kronor årligen i forskning, utveckling och kvalitetssäkring för att fortsatt leda utvecklingen av planglasprodukter. För byggindustrin fokuserar vi på att utveckla och förädla produkter som gör vår tillvaro mer komfortabel och säker och bidrar till en bättre totalekonomi. De senaste innovationerna handlar om glas för solfångare och solceller.

Pilkington

Plats: 9

Webbplats: Pilkington

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png

FÖRELÄSARE

Therése Göras

Skanska

Therése Göras är idag entreprenör på Skanska och brinner för att minska klimatpåverkan från byggindu...

Läs mer om våra föreläsare här