Brandskydd 2019

Joakim Sender - Föreläsare

Joakim Sender

Joakim Sender

Bengt Dahlgren Brand & Risk

Joakim Sender är brandingenjör på Bengt Dahlgren Brand & Risk och har varit arbetsverksam brandkonsult sedan 2008. Joakim har varit involverat i projekt med fokus på höga byggnader och brandgaskontroll, bl.a. Malmö Live, Gängtappen, Gothia Towers, m.fl.

Hissar och brandbekämpning
Sedan 2012 finns krav i BBR på Räddningshiss i byggnader över 10 plan. Branschen är dock fortfarande inte överens om hur dessa kan/ska/bör utformas. Föredraget kommer dels att presentera de svårigheter och slutsatser som belysts i ett pågående forskningsprojekt mellan LTH Bengt Dahlgren och NCC. Dels presenteras hur den nya standarden 81-73 påverkar utformningen på både räddningshissar, men även övriga hissar vid brand.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png

FÖRELÄSARE

Rickard Hultberg

Uppsala kommun

Rickard Hultberg arbetade tidigare som som byggnadsinspektör på Uppsala kommun. Idag jobbar Rickard...

Läs mer om våra föreläsare här