Brandskydd 2019

Per Strömdahl - Föreläsare

Per Strömdahl

Per Strömdahl

Kone AB

Per Strömdahl jobbar med teknisk support inom Hiss på Kone AB. Han är produktansvarig för Nya Hissar och Kones representant på SIS. Lagar och regler inom hissbranschen ligger honom varmt om hjärtat. Per, som har varit i hissbranschen i ca 30 år, är ofta inblandad tidigt i projekten för trafik och flödesanalyser för att få fram de bästa hisslösningarna.

Hissar och brandbekämpning
Sedan 2012 finns krav i BBR på Räddningshiss i byggnader över 10 plan. Branschen är dock fortfarande inte överens om hur dessa kan/ska/bör utformas. Föredraget kommer dels att presentera de svårigheter och slutsatser som belysts i ett pågående forskningsprojekt mellan LTH Bengt Dahlgren och NCC. Dels presenteras hur den nya standarden 81-73 påverkar utformningen på både räddningshissar, men även övriga hissar vid brand.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png

FÖRELÄSARE

Francine Amon

RISE

Francine Amon came to Sweden in 2011 to work at SP (now RISE Research Institutes of Sweden). Her pri...

Läs mer om våra föreläsare här