Brandskydd 2019

Helena Lidelöw - Föreläsare

Helena Lidelöw

Helena Lidelöw

Lindbäcks

Helena Lidelöw arbetar som projekteringschef på Lindbäcks, en av Europas ledande producenter av flerbostadshus. Helena kommer på Brandskydd 2019 att vara med i paneldebatten på konferensens andra dag, Brandskydd i modulbyggda trähus, erfarenheter från brand i Uppsala 2018 samt paneldiskussion om erfarenheter utifrån byggprocessens olika skeden.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png

FÖRELÄSARE

Joakim Sender

Bengt Dahlgren Brand & Risk

Joakim Sender är brandingenjör på Bengt Dahlgren Brand & Risk och har varit arbetsverksam brandkonsu...

Läs mer om våra föreläsare här