Brandskydd 2019

Patrik Kjellberg - Föreläsare

Patrik Kjellberg

Patrik Kjellberg

Uppsala brandförsvar

Patrik Kjellberg är brandingenjör på Uppsala brandförsvar. Där har han en delad tjänst där han arbetar förebyggande med tillsyn och remisshantering i plan- och byggprocessen. Operativt arbetar han i rollen som vakthavande brandingenjör. Patrik kommer till Brandskydd för att tillsammans med Rickard Hultberg berätta om sina erfarenheter från brand i modulbyggda flerbostadshus, sett från räddningstjänstens perspektiv samt kommunens.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png

FÖRELÄSARE

Nils Johansson

Lunds tekniska högskola

Nils Johansson är biträdande lektor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, där han undervisar och...

Läs mer om våra föreläsare här