Brandskydd 2019

Robert Jansson McNamee - Föreläsare

Robert Jansson McNamee

Robert Jansson McNamee

Brandskyddslaget

Robert Jansson McNamee är forsknings- och utvecklingschef på Brandskyddslaget samt ordförande i föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV. Några forskningsområden som Robert varit aktiv inom är brandspjälkning av betong, termiska egenskaper, CFD modellering, branddynamik, fasadbränder, gröna tak och miljöeffekter från bränder. Robert kommer tillsammans med Johan Anderson att berätta om Gröna tak och gröna fasader. Föredraget kommer att innehålla en presentation av brandkapitlet i den reviderade upplagan av Grönatakhandboken. Vidare presenteras principerna för gröna fasader samt listar viktiga frågeställningar kring brandsäkerheten hos dessa konstruktioner.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png

FÖRELÄSARE

Francine Amon

RISE

Francine Amon came to Sweden in 2011 to work at SP (now RISE Research Institutes of Sweden). Her pri...

Läs mer om våra föreläsare här