Brandskydd 2019

Johan Anderson - Föreläsare

Johan Anderson

Johan Anderson

RISE

Johan Anderson är seniorforskare på RISE och har varit aktiv forskare inom CFD modellering, osäkerhetskvantifiering och kvalitetssäkring av beräkningar, fasadbränder, gröna tak och ”travelling fires”. Johan kommer tillsammans med Robert McNamee att berätta om Gröna tak och gröna fasader. Föredraget kommer att innehålla en presentation av brandkapitlet i den reviderade upplagan av Grönatakhandboken. Vidare presenteras principerna för gröna fasader samt listar viktiga frågeställningar kring brandsäkerheten hos dessa konstruktioner.

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png

FÖRELÄSARE

Anders Lundberg

MSB

Anders Lundberg är brandingenjör på MSBs enhet för Brandskydd och brandfarlig vara. Under flera år j...

Läs mer om våra föreläsare här