Brandskydd 2019

Föreläsare

Brandskydd 2019 Föreläsare

Klicka på resp. föreläsare nedan för att ta del av mer detaljerat innehåll i föredraget

Joakim Sender

Bengt Dahlgren Brand & Risk

Joakim Sender är brandingenjör på Bengt Dahlgren Brand & Risk och har varit arbetsverksam brandkonsult sedan 2...

Läs mer om Joakim

Per Strömdahl

Kone AB

Per Strömdahl jobbar med teknisk support inom Hiss på Kone AB. Han är produktansvarig för Nya Hissar och Kones...

Läs mer om Per

Misse Wester

Lunds universitet

Misse Westers akademiska bana startade 1991, när hon började läsa vid Stockholms universitet. 1998 antogs hon...

Läs mer om Misse

Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetet

Erika Hedhammar arbetar sedan 10 år som utredare på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör brand, restvärder...

Läs mer om Erika

Rickard Hultberg

Uppsala kommun

Rickard Hultberg arbetade tidigare som som byggnadsinspektör på Uppsala kommun. Idag jobbar Rickard som brandi...

Läs mer om Rickard

Patrik Kjellberg

Uppsala brandförsvar

Patrik Kjellberg är brandingenjör på Uppsala brandförsvar. Där har han en delad tjänst där han arbetar förebyg...

Läs mer om Patrik

Robert Jansson McNamee

Brandskyddslaget

Robert Jansson McNamee är forsknings- och utvecklingschef på Brandskyddslaget samt ordförande i föreningen för...

Läs mer om Robert

Johan Anderson

RISE

Johan Anderson är seniorforskare på RISE och har varit aktiv forskare inom CFD modellering, osäkerhetskvantifi...

Läs mer om Johan

Nils Johansson

Lunds tekniska högskola

Nils Johansson är biträdande lektor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, där han undervisar och forskar i...

Läs mer om Nils

Therése Göras

Skanska

Therése Göras är idag entreprenör på Skanska och brinner för att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Eft...

Läs mer om Therése

Per Grankvist

journalist och folkbildare

Per Grankvist är journalist och folkbildare. Hans specialitet är att förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv...

Läs mer om Per

Francine Amon

RISE

Francine Amon came to Sweden in 2011 to work at SP (now RISE Research Institutes of Sweden). Her primary resea...

Läs mer om Francine

Pär Hansson

FSD

Pär Hansson är brandingenjör och VD för FSD Göteborg AB. Pär har mångårig erfarenhet projektering av höga bygg...

Läs mer om Pär

Johan Lindbom

Boverket

Johan Lindbom arbetar sedan 2017 med brandskyddsfrågor på Boverket i Karlskrona men är även uppdragsledare ino...

Läs mer om Johan

Fredrik Holmberg

Länsförsäkringar

Fredrik Holmberg är chef för byggskador vid Länsförsäkringar Västerbotten, och har tidigare arbetat som projek...

Läs mer om Fredrik

Helena Lidelöw

Lindbäcks

Helena Lidelöw arbetar som projekteringschef på Lindbäcks, en av Europas ledande producenter av flerbostadshus...

Läs mer om Helena

Mattias Delin

Brandforsk

Mattias Delin är forskningsdirektör på Brandforsk. Mattias kommer under Brandskydd 2019 att berätta om vad Bra...

Läs mer om Mattias

Mattias Skjöldebrand

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Mattias Skjöldebrand är brandingenjör med lång erfarenhet som konsult hos Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. M...

Läs mer om Mattias

Anders Lundberg

MSB

Anders Lundberg är brandingenjör på MSBs enhet för Brandskydd och brandfarlig vara. Under flera år jobbade han...

Läs mer om Anders

Armelle Muller

CNPP

Armelle Muller has been working in fire safety for 25 years at CNPP (French prevention and protection associat...

Läs mer om Armelle

BRANDSKYDD 2019

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på BRANDSKYDD 2019

img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png

FÖRELÄSARE

Robert Jansson McNamee

Brandskyddslaget

Robert Jansson McNamee är forsknings- och utvecklingschef på Brandskyddslaget samt ordförande i före...

Läs mer om våra föreläsare här