brandskydd2019.se

Brandskydd för hotell

Länkar

Brandskydd

Läs mer >

Föreläsare

Läs mer >

Brandskåp

Läs mer >

Brandskydd – Hotell

Som hotellägare har man ansvar för många personers liv och därför är det viktigt att man gör rätt för sig och upprättar ett säkert brandskydd. Detta kan man göra genom att certifiera sitt hotell med Brandskyddat hotell ® eller Väl Brandskyddat Hotell ®. Dessa certifieringar är framtagna av Visita i samråd med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med en certifiering visar man dessutom sina gäster att man tar deras säkerhet på allvar.
Läs mer om brandskydd för hotell hos brandskyddsföreningen.

En brandskyddscertifiering kommer med:

 • Trygghet
 • Bra beredskap
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Kunnig personal
 • En anmärkningsfri tillsyn av räddningstjänsten

Brandskyddsarbete – Hotell

Precis som för privatpersoner och företag är det förebyggande arbetet av stor vikt. Det som däremot skiljer sig är att det på hotell vistas många människor som inte är bekanta med lokalerna, vilket gör att brandskyddet behöver vara ännu starkare. Läs mer ingående om byggnadstekniska krav på Södertörns brandförsvarsförbund.

Checklista – Tekniskt brandskyddsarbete

Innan man kan börja med rutinmässiga kontroller av brandskyddet krävs vissa grundläggande och tekniska lösningar, läs om några av de mest grundläggande förutsättningar i listan här under.

 • Hotell med minst 9 gäster/5 hotellrum måste ha utrymningslarm
 • Varje rum ska ha en rökdetektor
 • Obemannade hotell (ex. under nattetid) ska vidarekoppla larm till räddningstjänsten
 • Från varje hotellrum ska larmet som lägst ha 75db – ljudnivån mäts på kudden
 • Varje rum ska vara en brandcell – EI 60 krävs
 • Alla dörrar ska vara brandklassade
 • Det ska finnas nödljus i alla utrymningsvägar – som kan lysa i minst 60 min
 • Ha många och tydliga utrymningsskyltar
 • Varje utrymningsplan ska vara lättåtkomlig och synlig
 • Placera brandsläckningsutrustning tydligt och inom 50 meter

Checklista – Regelbundet brandskyddsarbete på hotell

Här kan du läsa om olika punkter som bör kontrolleras, genomföras och undersökas regelbundet. Kom ihåg att anläggningen också behöver undersökas av en brandskyddskontrollant från kommunen.

 • Kontrollera brandtekniska installationer t.ex. larm och nödljus
 • Se till att utrymningsvägar hålls fria
 • Uppdatera utrymningsplanen kontinuerligt
 • Utbilda kontinuerligt personalen inom brandskydd
  Se till att det finns utrymningsledare för olika avdelningar/våningar
  Se till att personalen kan utläsa brandlarmsskåp och agera under brand
 • Förvara inte brännbart material på lastkajer – för att undvika anlagda bränder
 • Om faran är framme – se till att möta upp räddningstjänsten

Brand på hotell – varför?

Anledningen till att det börjar brinna på ett hotell skiljer sig något från bränder i bostadshus. Utöver rökning och elfel, som är gemensamt för de flesta bränder, beror det ofta på fel i en bastu eller en torktumlare. Men det kan även ha startat i ett förråd som är fyllt med handdukar och sängkläder, då det är en stor brandrisk och kräver brandskydd.