Brandskydd – Hotell

Som hotellägare har man ansvar för många personers liv och därför är det viktigt att man gör rätt för sig och upprättar ett säkert brandskydd. Detta kan man göra genom att certifiera sitt hotell med Brandskyddat hotell ® eller Väl Brandskyddat Hotell ®. Dessa certifieringar är framtagna av Visita i samråd med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med en certifiering visar man dessutom sina gäster att man tar deras säkerhet på allvar.

En brandskyddscertifiering kommer med:

Brandskyddsarbete – Hotell

Precis som för privatpersoner och företag är det förebyggande arbetet av stor vikt. Det som däremot skiljer sig är att det på hotell vistas många människor som inte är bekanta med lokalerna, vilket gör att brandskyddet behöver vara ännu starkare. Läs mer ingående om byggnadstekniska krav på Södertörns brandförsvarsförbund.

Checklista – Tekniskt brandskyddsarbete

Innan man kan börja med rutinmässiga kontroller av brandskyddet krävs vissa grundläggande och tekniska lösningar, läs om några av de mest grundläggande förutsättningar i listan här under.

Checklista – Regelbundet brandskyddsarbete på hotell

Här kan du läsa om olika punkter som bör kontrolleras, genomföras och undersökas regelbundet. Kom ihåg att anläggningen också behöver undersökas av en brandskyddskontrollant från kommunen.

Brand på hotell – varför?

Anledningen till att det börjar brinna på ett hotell skiljer sig något från bränder i bostadshus. Utöver rökning och elfel, som är gemensamt för de flesta bränder, beror det ofta på fel i en bastu eller en torktumlare. Men det kan även ha startat i ett förråd som är fyllt med handdukar och sängkläder, då det är en stor brandrisk och kräver brandskydd.