Föreläsare – Brandskydd

Oavsett om du är chef på ett företag, ansvarig för brandskydd, brandsamordnare eller bara vill veta mer om hur man på ett förebyggande plan kan arbeta med brandskydd kan du inspireras av de föreläsare som vi har listat här nedan. Vi har sammanställt lite bakgrundsinformation om deras erfarenhet och titlar.

Vill du i stället gå en utbildning i brandskydd kan du läsa mer om olika kurser som på ett eller annat sätt rör brandskyddskurser hos Brandskyddsföreningen. Skulle du vilja utbilda din företagspersonal kan du läsa mer om det under brandskydd för företag.

Anders Lundberg

Anders Lundberg är utbildad brandingenjör och arbetar nu på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hos enheten för brandskydd och brandfarlig vara. Innan dess arbetade han med räddningstjänst på kommunal nivå. Då innefattade hans arbetsroll utbildningsfrågor och operativ planering.
Genom åren har Anders Lundberg föreläst på många brandskyddsmässor och utställningar, bland annat på brandskyddsmässan 2019 som hölls på Scandic Infra City.

Anders har kunskap om:

Misse Wester

Misse Wester är mycket erfaren och kunnig inom riskhantering, samhällssäkerhet och brandskydd. Misse är professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet. Genom åren har hon genomfört forskningsprojekt om etiska principer gällande brandskydd. Läs mer om detta projekt på brandforsk.se.

Misse har kunskap om: