Brandskydd – Företag

Att skydda sitt företag och sina anställda borde ha hög prioritet. Ändå är det vanligt att man glömmer av att arbeta preventivt med brandskydd, kanske beror det på okunskap, lathet eller glömska? Här kan du läsa vad du som företagare ska tänka på gällande brandskydd.

Checklista – Brandskydd för företag

Det första man bör göra är att införskaffa ett brandsystem där alla delar (se listan nedan) är sammankopplade. En person ska också tilldelas det högsta ansvaret för brandskyddssäkerhet men helst ska hela personalstyrkan ha gått en grundutbildning. Rutiner, dokumentation och underhåll ska också genomföras regelbundet.

1. Införskaffa ett brandsystem:

Att införskaffa ett brandsystem  eller se över det befintliga systemet är det första man bör göra. Det kan ju vara så att tidigare hyresgäster exempelvis har haft brandlarm men inte nödbelysning. Här under kan du se vad som ingår i ett brandsystem:

2. Bestäm brandskyddsansvarig

Beroende på företagets storlek ska också en eller flera personer utses till brandskyddsansvariga. Om man har många ansvariga ska ändå en person, den så kallade brandskyddssamordnaren, ha det övergripande ansvaret. Om en och samma person inte äger byggnaden där företaget håller till ska ansvaret fördelas på ägare och nyttjanderättshavare (ansvarig på företaget).

3. Rutinmässiga kontroller

Det är viktigt att regelbundet kontrollera brandskyddsutrustning, det vill säga se till att alla larm och nödbelysningar fungerar. För att komma ihåg detta kan det vara bra att införa 4 fasta kontroller varje år. I samband med detta är det också bra att gå igenom en eventuell utrymning så att alla (ny-) anställda vet om hur de ska agera vid en brand.

Brandskyddskontroll

Utöver egna kontroller behöver man genomföra mer omfattande brandskyddskontroll där en brandskyddskontrollant går igenom hela anläggningen. Här under ser du vilka delar som undersöks under en brandskyddskontroll. Du kan läsa mer om brandskyddskontroll på MSB:s hemsida.

Brandskyddsutbildning för företagspersonal

Det är viktigt att utbilda sin personal inom brandskydd, speciellt personen eller personerna som kommer arbeta som brandskyddsansvarig/a. Det finns en mängd olika brandskyddsutbildningar, alltifrån grundläggande till mer fördjupande och ansvarsspecifika utbildningar.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Alla kan gå en grundläggande brandskyddsutbildning och man behöver ingen förkunskap. Många grundläggande brandskyddsutbildningar har en teoretisk del och en praktisk del där man får göra en utrymningsövning men också testa att släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt. I vissa fall får man även testa på att släcka en brand inomhus med mer avancerad utrustning. Läs mer om hur en grundläggande brandskyddsutbildning går till hos Brandfast.

Systematiskt brandskydd

En brandskyddskurs som handlar om systematiskt arbete är passande för den som är brandskyddsansvarig på ett företag. Här får man verktyg för att kontinuerligt kunna arbeta med brandskydd, exempelvis hur man ska kontrollera brandskyddet och utforma riskhantering. Efter att man gått en systematisk brandskyddutbildning får man en licens. Du kan läsa mer om systematiskt brandskydd och boka in dig på en sådan kurs hos  Brandskyddsföreningen.

Fördjupande brandskyddsutbildningar

För den som är fastighetsskötare, servicetekniker eller vill få mer kunskap om brandskydd finns det fördjupande kurser. Man kan exempelvis läsa till anläggningsskötare, brandservice tekniker eller utrymningsledare. Tänk bara på att vissa fördjupande kurser kräver grundläggande brandskyddsutbildning. Du kan läsa om fördjupande utbildningar hos Dafo.