Skogsbrandskydd
brandskydd2019 brandskydd2019

Brandskydd 2019

Upplands väsby 13-14 november

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd

Välkommen till Brandskydd 2019 i Stockholm den 13-14 november. Under två dagar kommer vi att diskutera och presentera nyheter och trender från branschen. Brandskydd 2019 är mötesplatsen och det självklara forumet för dig som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. På Brandskydd får du möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter.

Brandskydd 2019 kommer bl.a. att ta upp hur kraven på ökad hållbarhet i samhället påverkar projektering och byggandet. I takt med att vi bygger mer hållbart införs också nya tekniker och material. Detta innebär massor av nya utmaningar för de inblandade i byggprocessen. Hur påverkas projekten ekonomiskt? Utmaningarna blir hela tiden större i takt med att vi tänker och planerar våra byggnader och infrastruktur ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

brandskydd2019 brandskydd2019

Årets program på Brandskydd 2019

Programmet kommer bl.a att innehålla:

  • Framtidens byggregler - Boverket informerar och framtidsspanar
  • Information och nyheter från MSB
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Erfarenhetsåterkoppling kring höga trähus.
  • Gästföreläsare Per Grankvist pratar om "Ett enklare sätt att rädda världen - En rolig timme om ett tråkigt ämne"
  • Erfarenheter från brand i modulbyggnad
  • Brandskydd i kulturbyggnader – Hur skyddade är våra kulturskatter?
Välkommen till Brandskydd 2019 Scandic Infra City 13-14 november!

Våra föreläsare på Brandskydd 2020

Brandskydd 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher. Klicka på resp. föreläsare nedan för att ta del av mer detaljerat innehåll i föredraget.

Rickard Hultberg

Uppsala kommun

Rickard Hultberg arbetade tidigare som som byggnadsinspektör på Uppsala kommun. Idag jobbar Rickard som brandinspektör på Uppsala brandförsvar där han arbetar jag med tillsyn och remisshantering i byggprocessen. Rickard kommer till Brandskydd för att tillsammans med Patrik Kjellberg berätta om sina erfarenheter från brand i modulbyggda flerbostadshus, sett från kommunens perspektiv samt räddningstjänstens.

Läs mer om Rickard

Nils Johansson

Lunds tekniska högskola

Nils Johansson är biträdande lektor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, där han undervisar och forskar inom brand och brandförlopp i byggnader. Nils presentation på Brandskydd 2019 tar upp två stycken round robin studier. I det första fallet har ett antal brandkonsulter fått genomföra samma typ av brandtekniska beräkning, i det andra fallet har ett flertal räddningstjänster fått komma med utlåtande kring en fiktiv brandskyddsbeskrivning innehållande en analytisk dimensionering.

Läs mer om Nils

Per Strömdahl

Kone AB

Per Strömdahl jobbar med teknisk support inom Hiss på Kone AB. Han är produktansvarig för Nya Hissar och Kones representant på SIS. Lagar och regler inom hissbranschen ligger honom varmt om hjärtat. Per, som har varit i hissbranschen i ca 30 år, är ofta inblandad tidigt i projekten för trafik och flödesanalyser för att få fram de bästa hisslösningarna.

Hissar och brandbekämpning
Sedan 2012 finns krav i BBR på Räddningshiss i byggnader över 10 plan. Branschen är dock fortfarande inte överens om hur dessa kan/ska/bör utformas. Föredraget kommer dels att presentera de svårigheter och slutsatser som belysts i ett pågående forskningsprojekt mellan LTH Bengt Dahlgren och NCC. Dels presenteras hur den nya standarden 81-73 påverkar utformningen på både räddningshissar, men även övriga hissar vid brand.

Läs mer om Per

Mattias Skjöldebrand

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Mattias Skjöldebrand är brandingenjör med lång erfarenhet som konsult hos Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Mattias kommer till Brandskydd 2019 för att i sitt föredrag ge brandkonsultens syn på vad som krävs för att lyckas med målet att få ett bra brandskydd. Kan en ekonomiskt hållbar projektering innebära att vi får ett bra brandskydd?

Läs mer om Mattias
Vill ditt företag medverka i utställningen? Vill ditt företag medverka i utställningen?

Delta i Brandskyddsquizet och vinn priser!

Vi har tillsammans med våra utställare sammanställt en Brandskyddsquiz i utställningslokalen. Leta upp och svara på 25 frågor i utställningsmontrarna nedan.

Alla som deltager och svarar rättar med i utlottningen av fina priser. 1:a pris aren Apple Watch. Lämna in ditt svar senast den 14/11 kl. 14.00 i någon av lådorna som finns uppsatta i utställningslokalen. Vinnaren utses under sista blocket på torsdagen. För att deltaga i tävlingen måste man vara närvarande vid dragningen.

img/bs2019/slideLogos/sherwin.png
img/bs2019/slideLogos/byggteknik.png
img/bs2019/slideLogos/kamic.png
img/bs2019/slideLogos/protega.png
img/bs2019/slideLogos/eldvatten.png
img/bs2019/slideLogos/polyseam.png
img/bs2019/slideLogos/brandforsk.png
img/bs2019/slideLogos/vetrotec.png
img/bs2019/slideLogos/akzo.png
img/bs2019/slideLogos/stal_brand.png
img/bs2019/slideLogos/odice.png
img/bs2019/slideLogos/marioff.png
img/bs2019/slideLogos/isover.png
img/bs2019/slideLogos/Nullifire_tagline.png
img/bs2019/slideLogos/promat.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_panel.png
img/bs2019/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs2019/slideLogos/pilkington.png
img/bs2019/slideLogos/hagab.png
img/bs2019/slideLogos/teknos.png
img/bs2019/slideLogos/kingsspans_ins.png
img/bs2019/slideLogos/paroc_new.png
img/bs2019/slideLogos/flameguard.png
img/bs2019/slideLogos/ultrafog.png
img/bs2019/slideLogos/ekovent.png
img/bs2019/slideLogos/abcvent.png
img/bs2019/slideLogos/svebab.png
img/bs2019/slideLogos/dafo.png
Utställning
Brandskydd 2019 Brandskydd 2019 - i Stockhom 13-14 november - Brandskydd 2019