brandskydd2019.se

Brandskåp

Länkar

Brandskydd

Läs mer >

Föreläsare

Läs mer >

Brandskåp

Läs mer >

Brandskåp – Guide inför köpet

Innan du bestämmer dig kring vilket brandskåp du ska köpa är det bra att tänka igenom vilka egenskaper som ska prioriteras. Det finns nämligen ett flertal olika brandskåp, som är framtagna för att täcka in olika behov. I många fall räcker ett litet brandsäkert skåp, men det finns situationer som kräver mer omfattande lösningar. Tror du att din lokal behöver skräddarsydda lösningar rekommenderar vi att ta hjälp av en återförsäljare som varit i branschen länge. Ta del av brandskåp hos JiWa som har hjälpt kunder med brandsäkra förvaringslösningar i över 50 år (!). Här hittar du certifierade och testade brandskåp som håller över tid. Nedan presenteras vad som är bra att tänka över innan du slår till på ett brandskåp.

1. Brandtestning

Det är viktigt att brandskåpet är brandtestat. Dubbelkolla att brandskåpet du är intresserad av är testat enligt EN-standard. Det är den europeiska säkerhetsstandarden som är densamma i hela Europa. Standarden som gäller för brandsäkra skåp heter mer specifikt EN-standard 14470-1 och delas upp i fyra klasser (15, 30, 60 och 90). Siffrorna står för hur många minuter skåpet står emot en brand. Notera att 15-minutersklassen inte är tillåten i Sverige.

Det finns även P-märkning av brandskåp som du bör kolla efter, och innebär att produkter är testa och prövade inom en standard som godkänns av SP, Svensk Provnings- och forskningsinstitut som certifierar enligt standard SPCR102. Hos PK Produkter finns brandskåp och skåp för brandfarliga vätskor som är P-märkta enligt standarden och du kan då känna dig trygg med att du har ett brandskåp som uppfyller kraven och också håller en bra kvalitet.

2. Specificera behovet

När du börjar kolla runt efter brandskåp är det bra om du har klart för dig vad det är som ska förvaras. Det krävs nämligen olika skåp för att förvara kemikalier, gaser, vätskor och dokument. Ett tips är att specificera hur mycket av varje sort som du behöver förvara. Då blir det betydligt enklare att sålla bland utbudet och snabbt hitta fram till passande alternativ. Mängden är en av de första frågorna en återförsäljare undrar över, så du kommer spara tid om du redan tagit fram siffror på det.

Exempelvis vill du ha en brandsäker låda där du kan förvara viktiga ägodelar eller material på arbetsplatsen som behöver en trygg förvaring. Du kan köpa brandsäkra skåp hos pk-produkter.se, där det finns olika varianter som passar för olika typer av förvaring. Det finns flera tillbehör du kan köpa till brandsäkra skåp för ditt kontor, hem och förråd. Bland annat kan det vara praktiskt att köpa till extra hyllplan och belysning för tydligare struktur i skåpen.

3. Fläkt & ventilation

Flera brandskåp-modeller behöver kopplas till fungerande fläktar och ventilation. Därför är det viktigt att tänka över hur lokalens förutsättningar och planlösning ser ut. Ventilationen styr i många fall skåpens placering. Vissa lösningar kräver att du installerar fläktar som tar bort ångor som kan våra skadliga och giftiga från skåpen. Ventilationskanalerna kan se lite olika ut från skåp till skåp. Vissa brandskåp har ventilation på varje hyllplan, men det är inget du kan ta för givet. Du kan läsa mer om olika typer av brandsäkra kemikalieskåp här.

4. Regelverk

Det finns många regler kring hur hantering av brandfarliga och explosiva varor ska skötas. Oftast krävs ett tillstånd från MSB. Läs mer om detta i deras handbok som heter Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Om din verksamhet får ett tillstånd ska en föreståndare utses (vanligtvis firmatecknare eller en person som genom sin position kan anses företräda företaget). Arbetsmiljöverket har en bra och nyttig sammanfattning kring vilka regelverk som måste följas i sin guide regler för brandfarliga varor.

5. Skräddarsydda lösningar

När det kommer till brandförvaring är det vanligt med skräddarsydda lösningar. Detta då det finns så många faktorer som spelar in i beslutet. Exempel på kriterier som kan spela in är utrymningsvägar, hur ventilationen är uppbyggd, planlösning, myndighets- och kommunbeslut i den aktuella kommunen, antal personer som får befinna sig i lokalerna, undantagna mängder och om det finns någon samförvaring av brandfarliga varor. Listan kan göras lång.

6. Flyttbart skåp

En del verksamheter kännetecknas av snabbrörlighet gällande vilka lokaler de har att disponera. Om det är dags för flytt eller att byta lokal är det en fördel att ha så kallade ”underkörbara brandskåp”. Dessa skåp är byggda för att kunna flyttas runt. Skåpen är förberedda så att en truck ska kunna köra in sina gafflar. Notera att dessa skåp ska transporteras tomma. Denna egenskap kan vara viktig för vissa verksamheter, medan andra verksamheter har en mer långsiktig plan för sina lokaler.

7. Dörrlösning

Fundera på hur du vill att dörrarna ska vara utformade. Här kan det skilja sig ganska mycket åt, beroende på vad du ska förvara och om du vill ha en enkeldörr eller pardörr. En annan viktig aspekt är att dörrarna stängs om det börjar brinna (vilket går under benämningen självstängande dörrar). Fundera även på om du vill ha uppställningsbara dörrar – det är oftast det smidigaste valet. Ytterligare egenskaper att ta ställning till är att dörrarna ska gå att låsa (standard) och om du vill ha ett fönster på dörrarna eller inte.

8. Hyllplan & förvaring

Vissa brandskåp kommer med standardutförande på hyllplan och förvaringsytorna, medan vissa skåp lämnar mer utrymme för individuella lösningar. Det är vanligt att höjden på hyllorna kan justeras. Inom detta område finns det dessutom mycket tillval att göra. Kolla därför om skåpet du är intresserad av kan justeras efterhand, om förvaringssituationen förändras. Det är alltid skönt att ha ”fritt spelrum” och ha möjlighet att korrigera hyllplan och lådor kontinuerligt.