brandskydd2019.se

Kemikalieskåp

Länkar

Brandskydd

Läs mer >

Föreläsare

Läs mer >

Brandskåp

Läs mer >

Kemikalieskåp – Regler

När det kommer till förvaring av farliga kemikalier finns det många punkter du måste ta i beaktning. Enligt Arbetsmiljölagen omfattas kemikalieskåp av regler som styr hur de får lov att användas. Hur förvaringen i dessa skåp ska se ut beror bland annat på vilka typer av kemikalier det handlar om. I den här guiden går vi igenom rekommendationer som du måste ta hänsyn till.

Regler för olika skåp för kemikalier

Skåp för kemikalier finns i flera olika modeller och utföranden och olika kemskåp passar för olika kemikalier. Gemensamt för dessa är skåp är dock att farliga ämnen ska förvaras på ett tryggt sätt. 

PK Produkter är en aktör inom området för kemikaliehantering som tillhandahåller ett omfattande urval av kemikalieskåp och miljöskåp. Dessa skåp är utrustade med ventilation för säker förvaring av farliga ämnen, och sortimentet inkluderar olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov och önskemål.

Nedan listar vi fler exempel på skåp för förvaring av farliga ämnen.

1. Syraskåp

Syraskåpets funktion är att skydda allmänheten mot hälsofarliga ämnen så som gifter och brandfarliga kemikalier. Vissa syror reagerar på varandra och ska därför förvaras avskilt från varandra. Nedan har vi beskrivit vilka regler som tillämpas vid förvaring i syraskåp.

Syror ska förvaras i ett ventilerande syraskåp som tål frätande ämnen.
Syror ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.
Frätande kemikalier ska förvaras under midjehöjd för att undvika att få vätskan över sig.

2. Miljöskåp

Ett miljöskåp används för att förvara miljöfarliga produkter, som exempelvis kemikalier, färg, spillolja eller lysrör eller frätande ämnen. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författarsamling AFS 2014:43 21 § ska denna typ av kemskåp ha ventilation om det förekommer hälsofarliga gaser eller ångor. Ett miljöskåp går att ha utomhus så väl som inomhus.

Mängdförvaring

Det är bra att veta hur stor mängd kemikalier du tänkt förvara utifrån storlek, antal produkter samt totalt antal liter. På så sätt får du en bättre överblick och kan enklare planera lagringen av produkter. Kemskåp finns i olika utföranden och storlekar och det kan vara bra att fundera över en lösning som passar bäst utifrån behoven som finns. Läs mer på Brandskåp – Guide inför köpet och få tips på hur du kan organisera din förvaring.

Varningsskyltar för kemikalier

När det kommer till hantering av farliga kemikalier, brandfarliga och explosiva varor måste kemikalieskåp eller andra förvaringsutrymmen märkas ut med varningsskyltar för kemikalier. Enligt CLP-förordningen är farliga kemiska produkter klassificerade som någon fysikalisk fara eller hälsofara och denna information måste därför framgå tydligt.

Märkning av kemikalier

Farliga kemiska produkter ha en märkning av kemikalier i form av farosymboler och text som informerar om fara. Det finns nio olika farosymboler som varnar för olika saker och många produkter är märkta med fler än en symbol på grund av flera farliga ämnen. På produkten ska det tydligt framgå information kring faran, hur du kan skydda dig mot den och hur du ska kunna hantera produkten på ett säkert sätt. Lär dig mer om de olika farosymbolerna på Kemikalieinspektionen.

Invallning av kemikalier

Det finns även krav på att kemikalierna ska förvaras på ett sätt så att läckage kan uteslutas. Invallning av kemikalier innebär att förpackningarna ska placeras i en inrättning som kan samla upp eventuellt spill om behållaren skulle gå sönder. Läs mer om invallning av kemikalier hos Stockholms Stad.

När krävs ett säkerhetsdatablad?

När ett företag säljer en farlig kemisk produkt till de som använder dem yrkesmässigt måste man kunna visa upp ett säkerhetsblad på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Detta för att informera köparen om farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder som ska vidtas vid hantering av produkten.

Varför använda kemikalieskåp?

Att förvara farliga ämnen på bord eller andra ytor kan innebära direkt livsfara. Ett kemikalieskåp används för att förvara farliga ämnen på ett säkert sätt och därmed undvika olyckor som kan uppstå. Nedan har vi listat fler anledningar till att använda ett kemikalieskåp.

  1. Motverkar att brand sprids.
  2. Skydd av brandfarliga ämnen så att obehöriga inte kommer åt dem.
  3. Bättre ordning på arbetsplatsen.
  4. Separerar brandfarliga vätskor från brandfarliga gaser.
  5. Förvaring av miljöfarliga produkter.