brandskydd2019.se

Branddörr

Länkar

Brandskydd

Läs mer >

Föreläsare

Läs mer >

Brandskåp

Läs mer >

Vad är en branddörr?

En branddörr är en speciell typ av dörr som är utformad för att motstå spridningen av brand och rök. Branddörrar är en viktig del av brandskyddet i byggnader och kan hjälpa till att begränsa skador, minska risken för skador på människor och egendom, och underlätta evakuering i händelse av brand.

Varför är branddörrar viktiga?

Branddörrar är viktiga av flera olika anledningar. För det första hjälper de till att förhindra att rök och brand sprider sig till andra delar av byggnaden. Detta är viktigt för att skydda säkerheten för alla som befinner sig inne i byggnaden. Branddörrar kan också hjälpa till att hindra att det uppstår en ökning av rök och brand i byggnaden. Branddörrar är också ett viktigt verktyg för räddningstjänster att använda sig av för att få kontroll över branden och för att förhindra att den sprider sig.

Vilka typer av branddörrar finns det?

Det finns olika typer av branddörrar med olika egenskaper och användningsområden. De vanligaste är:

  • Brandklassade dörrar är försedda med intagbara lister för att hindra branden från att spridas.
  • Brandskyddade dörrar är designade för att motstå värme och rök under en viss tid.
  • Brandbeständiga dörrar är ofta försedda med förstärkningar för att motstå brand.
  • Rök- och branddörrar är försedda med extra skydd för att förhindra att rök och värme sprids.

Vilken standard bör branddörrar uppfylla?

En branddörrs klass ska normalt sett matcha den brandcellsgräns som den är placerad i. Det innebär att om en vägg har en brandklassning på EI 60, så ska branddörren som sitter i denna vägg också ha en brandklassning på EI 60. Detta är grundprincipen för att säkerställa att branddörren har samma brandmotståndskapacitet som väggen, och att den kan förhindra spridning av brand och rök mellan olika brandceller. Läs mer på boverket.se.

Vad händer om branddörrar inte uppfyller brandföreskrifterna?

Om branddörrar inte uppfyller brandföreskrifterna kan det resultera i allvarliga konsekvenser. Branddörrar skyddar människor, egendom och byggnader vid en allvarlig brand, men om de inte är korrekt installerade eller uppfyller brandföreskrifterna kan de inte skydda vid en brand. Det kan leda till personskador, materiella skador eller en förstörd byggnad. Som sådan måste alla branddörrar installeras och uppfylla alla gällande brandföreskrifter innan de är klara att användas.

Allmänt om branddörrar

Var kan man köpa branddörrar?

Du kan köpa branddörrar från ett stort antal återförsäljare över hela landet. Det finns många olika typer av branddörrar tillgängliga beroende på dina behov. Om du letar efter en specifik typ av branddörr finns det företag som specialiserar sig på just den typen. De kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina specifika krav. Det finns också e-handelsplatser där du kan handla online för att hitta de bästa priserna, som exempelvis att köpa branddörr från Bauhaus eller Hornbach, som erbjuder dessa typer av dörrar i ett stort sortiment, bland en mängd andra aktörer.

När får en branddörr stå öppen?

En branddörr får bara stå öppen i specifika situationer och under vissa förutsättningar, exempelvis:

Under normal drift av byggnaden, när det inte finns någon brandrisk och branddörrar inte behöver vara stängda.
När branddörrar används som en del av ett ventilationssystem som kräver att vissa dörrar står öppna för att möjliggöra luftflöde.
När branddörrar används som en del av en nödutgång, där det kan finnas behov av att dörrarna öppnas för att möjliggöra en snabb och säker evakuering.

Det är dock viktigt att notera att branddörrar alltid ska vara återställda till sin stängda position efter att de har används i någon av dessa situationer. Det är också viktigt att alla branddörrar kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt och stängs automatiskt vid brand.

Läs mer på exempelvis if.se.

Hur installerar man branddörrar?

Att installera branddörrar är viktigt för att skydda fastigheter och människor mot brand och rök. Det är nödvändigt att följa riktlinjer och bestämmelser när man installerar branddörrar för att säkerställa att de håller högsta säkerhetsstandard. Följande steg ska iakttas när man installerar en branddörr:

1. Kontrollera att branddörren är lämplig för den utrymmesstorlek den kommer att användas i.

2. Montera branddörren i förberedda öppningar.

3. Använd skruvar som är lämpliga för materialet som branddörren är tillverkad av.

4. Testa branddörrens stängnings- och öppningsfunktioner för att säkerställa att den fungerar som den ska.

5. Kontrollera att branddörren är förankrad i väggen genom att kontrollera de mekaniska anslutningarna och att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att gångjärn och hållare är säkert fästa. Följ också de lokala föreskrifter för att säkerställa att branddörrens prestanda överensstämmer med kraven.

Vad kostar en branddörr?

Priset för en branddörr varierar beroende på vilken typ av dörr du väljer, vilket material den är tillverkad av och vilken storlek den har. Generellt sett är priserna för branddörrar följande:

  • Standarddörrar från ett stålbelagt trä kommer att kosta mellan 500 och 2 000 kronor.
  • Branddörrar i stål som är anpassade för en specifik storlek och kommer att kosta mellan 2 000 och 6 000 kronor.
  • Branddörrar i stål som är förstärkta för mer kraftiga bränder kostar mellan 6 000 och 15 000 kronor.


När du har köpt en branddörr är det viktigt att du tar hänsyn till installation och underhåll som ska göras. Det är mycket viktigt att branddörrar regelbundet inspekteras och testas för att säker